Rishaugens Historikk

Generell info Historikk Planer i fremtiden Veivalg Hytte


Navnet var tidligere Rishagen, men ble aldri uttalt slik. Det kommer av det oldnorske Rishagi, den med ris, kratt-bevokste hage.

Gården er en av de eldste gårdene i Idd. Hørte allerede i 1344 til Kronen og het da Rishagha.

I 1519 var gårdens eier den mektige adelsmann Knut Knudssøn Baat.

I 1535 var tilhørte eiendommen Vincens Lunge.

I 1593 er den bondegods og kaltes da Rishauge.

1723 Christian Svendsen eide stedet - samtidig også Øberg gård.

 

1801 Folketelling. Riishugen Gaard. Gård no-146 

Hans Pedersen Wold. 43 år. Huusbonde. Gift 2den gang- National Sergeant og

Gaardebruger.

Anne Kirstine Ottersdatter. 33 år. Gift med Hans Pedersen Wold..

Elisabeth Hansdatter 15 år. Datter til Hans.

Berthe Hansdatter 13 år. Datter til Hans.

Peder Hansen 10 år. Sønn til Hans og Anne Kirstine.

Otter Hansen 8 år. Sønn til Hans og Anne Kirstine.

Hans Hansen 4 år. Sønn til Hans og Anne Kirstine.

Malleens Hansdatter 2 år. datter til Hans og Anne Kirstine.

Uldrich Hanibalsen 21 år. (søstersønn til Hans P W) ugift, tjener.

Ragnild Erichsdatter 21 år. Tieneste Pige. Ugift.

 1820 Hovedbygningen slik den framstår idag ble bygd.

Midt på 1800-tallet kom eiendommen i Wiel-familiens eie. Gården har fra tidligere tider vært en hel gård, men ble senere delt opp i flere bruk hvor familiene Wiel og Stang hadde sine vakre landsteder. Her bodde de på sommeren.

I 1900 ble Rishaugen overtatt av bokhandler og forlagssjef William Martin Nygaard, 1865—1952 Et sted som må ha passet stortingsmann og forlagshøvding William Nygaard (d.e.) ypperlig. Rishaugen kom i hans besittelse, da hans kone Constanse f. 1866 fikk gården som en del av arveoppgjøret etter sin far, konsul Andreas Melchior Glűcktad Wiel (1826-1900) som kan sies å ha grunnlagt Saugbruksforeningen. A.M.Wiel formet store deler av Rishaugen slik det framstår i dag, og svigersønnen fortsatte arbeidet, med omtanke og kjærlighet. Her hadde de sitt fristed Mads Wiel Nygaard, 1898 - 1952 er far til dagens forlagsjef William Nygaard f. 1943.

I 1955 ble eiendommen solgt til Ivar Haugsvær som samme år startet pleiehjem.

9 februar 1956 brenner gartnerboligen til grunn. Ny "betjeningsbolig" bygd senere på året.

1961 overtar Peder Aunevik stedet. Driver stedet som psykiatrisk sykehjem i samarbeid med Oslo kommune.

1970 "bestyrerbolig" oppført.

2002 1 juni ble drift endret til avlastningssenter.

2003 1 mars nytt bygg innviet.

2004 5 juli anskaffet vi hytte på Kornsjø.

2004 1 desember ble trenings-leiligheten tatt i bruk.

2005 1 januar, ny eier Tor-Finn Aunevik

2005 Desember. 2 nye hybler tatt i bruk i "nybyggets" andre etasje.

2006 Omfattende vedlikeholdsarbeid i "gamlehuset". Utbygging av ventilasjonsanlegg.

2007 Utskifting av elektrisk anlegg og kabler i "gamlehuset". Nytt tak lagt på uthus samme år.. 2010: Kledning/isolasjon av uthus.   2011: Asfaltering.

Fredriksten Festning.

I 1663 ga Generalkrigskommissær Erik Banner ordre om at bøndene skulle kjøre sten til bygging av Fredriksten festning. Denne stenen ble bl.a. "tatt ut" på Rishaugen Vi kan fortsatt se "sårene" etter disse stenbruddene.

Havebruk.

Havedyrkning var forholdsvis tidlig ganske alminnelig på Rishaugen og Idd. Det kom av at flere gårder på Iddesletten eides av rike kjøpmannsfamilier fra gamle Fredrikshald. Flere av de hadde tilbrakt sin ungdom i England og Frankrike, og de førte med seg 18 århundres havekunst hjem.