Generell informasjon om Rishaugen

Generell info Historikk Planer i fremtiden Veivalg HytteAvlastning for funksjonshemmede barn, ungdom og voksne.

Aremark,  Fredrikstad, Halden,  Moss, Rakkestad, Sarpsborg og  Råde er kommuner som alle benytter Rishaugen til avlastningssenter for sine brukere. I tillegg benytter også flere skoler seg av tilbud fra Rishaugen.

Totalt gis et tilbud til ca. 40 brukere og deres familier.

Det satses bevisst på å gi stedet en så hjemlig og personlig atmosfære som mulig.
Eiendommen som opprinnelig var herskapsbolig har en stor hovedbygningen i
2 etasjer bestående av stuer, spisestue, TV-stuer, fellesrom, soverom, kjøkken, kontorer og vaskeri.
I 2003 ble nytt tilbygg på over 500 kvadratmeter tatt i bruk. Dette bygget har 4 "hybelleiligheter" og 2 hybler.
Hybelleilighetene er alle tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede med behov for tekniske hjelpemidler.
I tillegg stor stue, kjøkken, spisestue og hall.
Hallen forbinder "gamlehuset" og det nye, med nytt felles inngangsparti.

I tillegg finnes egen bygning bestående av aktivitetsrom, snekkerverksted, fryseri og garasjer.
Egen treningsleilighet med plass til 2 personer ble tatt i bruk 2004.
Totalt er det 17 enerom på Rishaugen.

Transport 

Rishaugen disponerer både en 9 seters og 15-seters buss, begge med rullestol-rampe og plass til 2 rullestoler, en 7 seters personbil, en 3-seters varebil og en 2-seters varebil.

Dersom det er behov foretar vi transport til og fra hjem/skole/arbeid.

Nærmiljø:

Store park og hageanlegg på eiendommen. (30 mål)
Asfalterte og hellelagte veier og gangstier.
Den nye 18-hulls Fredriksten Golfpark er vår nærmeste nabo.
Skog og friarealer er også vår nabo.
Kort avstand til strandområde. (Langholmen Turist- og Fritidssenter).
Fredriksten Festning.

Personell:

Det blir prioritert å tilby tjenester fra vel kvalifisert personell som bl.a. har utdanning innen:
Vernepleie,
Psykiatri,
Pedagogikk,
Administrasjon,
Sykepleie,
Kjøkken - storhusholdning,
Hjelpepleie, Helse & Sosialfag.

Hva kan vi tilby:

Rishaugen gir et faglig og profesjonelt tilbud til mennesker med behov for oppfølging og hjelp.
Avtalte avlastningsplasser
Akuttavlastning.
Permanente plasser.
Ytterligere info.

Informasjonsfolder:

Ta kontakt og vi sender det antall informasjonsfoldere det måtte ønskes, eller last ned brosjyren i pdf format her.

Presse:

Rishaugen - En fredet plett, 26 august 2000 Halden Arbeiderblad
Rishaugen overtar Bøkevangens rolle, 9 juni 2001 Halden Arbeiderblad
Avlasting på Rishaugen, 9 november 2001 Halden Arbeiderblad
Oppstart på Rishaugen, 23 april 2002 Halden Arbeiderblad
Full fart på Rishaugen 23 desember 2002 Halden Arbeiderblad
Aktive dager på Rishaugen 6 juli 2004 Halden Arbeiderblad
Populær grillfest på populært sted. 13 juni 2006 Halden Arbeiderblad              

Desember 2011 - Ansvarsreformen 20 år.

Hele Norges Helsefagarbeider.