Avlastningstilbud

Rishaugen gir brukere tilbud om opphold i flere kategorier.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Permanent opphold

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Avlastning 1-4 uker

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Avlastning hverdager

Ta kontakt for plass

Helg og høytider

I utgangspunktet gis det ordinært tilbud alle årets dager utenom julaften.
Ta kontakt for avtale.
Ved avbud kan vi på kort varsel tilby avlastning.

Akuttavlastning

Vi tilbyr akuttavlastning hele året.
I praksis betyr dette at dersom det oppstår uforutsette situasjoner i hjem eller familie kan vi på kort varsel bidra med avlastning.

Ta kontakt ved behov på telefon 69 17 86 66 

Sommer

Sommer er erfaringsmessig en presset periode. Vær tidlig ute med reservering av plass.