Rishaugen Avlastningssenter

Avlastning ble etablert på Rishaugen 1 juni 2002.
Drives ut fra målsettinger som er i tråd med lov om sosiale tjenester.
Tilbudet om avlastningstjenester ivaretar individuelle behov for avlastning i
tråd med vedtaket til den enkelte.

Rishaugen tilbyr avlastning med døgnkontinuerlig bemanning av høyt
kvalifisert personell.
Mulighet for å ta hånd om avlastning på både hverdager og helger,
samt akuttavlastning ved behov.
Målet er å skape trygghet og trivsel med særlig vekt på brukermedvirkning
for de personer som mottar våre tjenester.
Meningsfylt og aktivitetsrik fritid står i fokus for avlastningstjenestene.

.